“Συνέχιση αποχής από 12.2.2024 έως και 26.2.2024, καθολική αποχή 15/2 και 23/2 και παραστάσεις διαμαρτυρίας”

Υιοθετείται η από 07-02-2024 απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. Ελλάδος για ΣΥΝΕΧΙΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ του Δ.Σ. Καστοριάς από 12.02.2024 έως και 26.02.2024 και καθολική αποχή στις 15/2 και 23/2 και παραστάσεις διαμαρτυρίας οπότε και θα επανεξεταστεί η κατάσταση και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ. Καστοριάς, μετά και από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας Δ.Σ. Ελλάδος την 23.02.2024.

Για το ανωτέρω διάστημα ισχύουν ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, δηλαδή

Ανακοίνωση – ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Σ. 12.02.2024 – 26.02.2024, καθολική 15.2 και 23.2)

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 7.2.2024