Συνέχιση αποχής έως και 26.2.2024, καθολική αποχή 23/2 και παραστάσεις διαμαρτυρίας”

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δ.Σ.

Μετά την από 15-2-2024 συνεδρίαση της Ολομέλειας Δ.Σ. και την από 16.02.2024 έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς σας ενημερώνουμε τα εξής:

1). Η ΑΠΟΧΗ των Δικηγόρων - Μελών του Δ.Σ. Καστοριάς συνεχίζεται κανονικά έως και 26 Φεβρουαρίου 2024, με το πλαίσιο που ισχύει ήδη από 8/2/2024 (ως η επισυναπτόμενη από 8-2-2024 Ανακοίνωση),
παρά την απόφαση της Ολομέλειας για αναστολή της αποχής σε κάποιες περιπτώσεις. 
Κρίθηκε σκόπιμο να μην υπάρξει αιφνιδιασμός των συναδέλφων και να μην ανατραπεί η υπάρχουσα απόφαση του Δ.Σ. περί αποχής.

2). Στις 23-2-2024 υφίσταται καθολική αποχή, όπως ήδη έχει αποφασιστεί, με το πλαίσιο που ισχύει μετά και την από 8/2/2024 ανακοίνωσή μας (ως η
από 8/2/2024 ανακοίνωση).

3). Για τη στάση του Συλλόγου μας για το διάστημα από 27/2/2024 και
έπειτα, θα ενημερωθείτε στις 22 ή 23 Φεβρουαρίου 2024, με νεώτερη
ανακοίνωση του Δ.Σ., μετά την Ολομέλεια της ερχόμενης εβδομάδας, οπότε
και το Δ.Σ. θα αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση και θα λάβει σχετική
απόφαση.-

ΜΕ ΤΙΜΗ,
ΤΟ Δ.Σ. του Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ανακοίνωση - ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Σ. 12.02.2024 - 26.02.2024, καθολική 15.2 και 23.2)-1