ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μετά την από 01-3-2024 συνεδρίαση της Ολομέλειας Δ.Σ. και την αυθημερόν έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικ.Συλλόγου Καστοριάς, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΧΗΣ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας κατέληξε σε αυτή την απόφαση καθώς έκρινε ότι η συνέχιση της αποχής αφενός από της ποινικές δίκες είναι πλέον άνευ ουσίας, καθώς έχει ψηφιστεί  ήδη οι τροποποιημένοι κώδικες,  Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και αφετέρου δεν έχει νόημα η συνέχιση της αποχής από έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις κατασχέσεων για Τράπεζες και Funds  καθήν στιγμήν  οι δικηγόροι της Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχουν ήδη αναστείλει την αποχή από αυτά. –

ΜΕ ΤΙΜΗ,
ΤΟ Δ.Σ. του Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ