Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός δικασίμου της υπ’ αρ 1/3.1.2024 Έφεσης, λόγω αναστολής εργασιών Δικαστηρίων ενόψει των Ευρωεκλογών

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 125.2024 ΠΡΑΞΗ της ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ περί αυτεπάγγελτου προσδιορισμού δικασίμου της υπ’ αρ 1/3.1.2024 Έφεσης κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου Καστοριάς, λόγω αναστολής εργασιών Δικαστηρίων ενόψει των Ευρωεκλογών2024.

125_2024 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ