ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-06-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. του Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

«ΚΑΘΟΛΙΚΗ αποχή 17.06.2024» 

Το Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα 12.6.2024, λαμβάνοντας υπόψη την από 11.6.2024 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε καθολική αποχή των μελών του τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024, οπότε και θα κατατεθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά του ν. 5073/2023, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.

Η καθολική αποχή αφορά κάθε δικαστική και εξώδικη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και υπογραφής πάσης φύσεως ιδιωτικών συμφωνητικών.-

Με τιμή,

Το Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς