Αγγελίδης Άγγελος του Ρόδη (A.M. 44)

Μητροπόλεως 4

Καστοριά

24670-27175, 6947-827069

[email protected]