Αλμπάνη Ειρήνη του Ασημάκη (A.M. 65)

Ιουστινιανού 7

Καστοριά

24670-24755, 6974-190757

24670-24755

i_almpani@hotmail.gr