Αμπαζάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (A.M. 126)

Διοικητηρίου 27, Άργος Ορεστικό

Καστοριά

2467042737 , 6987353466

konabazas@gmail.com