Αναστασίου Παύλος του Βασιλείου (A.M. 80)

Μητροπόλεως 4

Καστοριά

24670-27710, 6972-509561

24670-27710

anastasioupavlos@gmail.com