Βασιλειάδης Νικόλαος του Πασχάλη (A.M. 43)

Ιουστινιανού 7

Καστοριά

24670-24369, 6945-479114

24670-24366

vassiliadisn@gmail.com