Γαβιζίδου Σοφία του Νικολάου (A.M. 140)

Ιουστινιανού 7

Καστοριά

24670-24369, 6981464659

24670-24366

sofiagavizidou@gmail.com