Γαβιζίδου Σοφία του Νικολάου (A.M. 140)

Κολοκοτρώνη αρ. 4

Καστοριά

2467021210, 6981464659

sofiagavizidou@gmail.com