Γιαγκόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου (A.M. 100)

Μ. Αλεξάνδρου 9

Καστοριά

24670-29475, 6937-780414

24670-23026

[email protected]