Γιαννάκου Κωνσταντίνος του Ιωάννη (A.M. 60)

Ιουστινιανού 7

Καστοριά

24670-25240, 6946-503025

24670-25240

kongiannakou@gmail.com