Γκίτσος Γεώργιος του Θεόδωρου (A.M. 37)

Μακεδονομάχων 28

Καστοριά

24670-26953, 6945-709701

24670-26732

Μακεδονομάχων 28