Γκιάτα Χρυσούλα του Αριστείδη (A.M. 50)

11ης Νοεμβρίου και Αμύντα 1

Καστοριά

24670-82063, 6972-240747

24670-82063

giatalaw@gmail.com