Γουδής Χαράλαμπος του Αργυρίου (A.M. 111)

Μητροπόλεως 4

Καστοριά

24675-04011, 6976-840846

ch.goudis@gmail.com