Δόλλας Αθανάσιος του Νικολάου (A.M. 32)

11ης Νοεμβρίου 9

Καστοριά

24675 01179, 6976482589

24675-01182

adollas1958@gmail.com