Δόλλας Αθανάσιος του Νικολάου (A.M. 32)

11ης Νοεμβρίου 9

Καστοριά

24675-01179, 6976-482589

24675-01182

athanasios58@hotmail.com