Ράπτη Ελένη του Παναγιώτη (Α.Μ. 159)

Γράμμου αρ.5

Καστοριά