Καράτζιος Αλέξανδρος του Χρήστου (Α.Μ. 72)

Ερμού 14

Καστοριά

24670-28100, 6977-238384

24670-28100

akaratz@hotmail.com