Καραβιδάς Ιωάννης του Αθανασίου

11ης Νοεμβρίου 9

Καστοριά

24670-22332, 6973-011279

24670-22332

[email protected]