Καρβουνίδης Αναστάσιος του Θεμιστοκλή (Α.Μ. 18)

Κολοκοτρώνη 4

Καστοριά

24670-26931, 6974-304172

24670-21112

anastas1@otenet.gr