Καρβουνίδου Σουμέλα-Μελίνα του Αναστασίου (Α.Μ. 120)

Κολοκοτρώνη 4

Καστοριά

24670-26931, 6987-793363

melina_24@hotmail.com