Κεραζή Μελπομένη του Βασιλείου (Α.Μ. 68)

Μητροπόλεως 4

Καστοριά

24670-27162, 6934-843566

24670-27162

menikerazi@gmail.com