Κοκκίνου Γλυκερία του Νικολάου (A.M. 141)

Γράμμου 14 Καστορία

Καστοριά

2467086555 , 6974317521

: glykkok@gmail.com