Κουνουκτσή Αγνή του Γεωργίου (Α.Μ. 31)

Κολοκοτρώνη 4

Καστοριά

24670-23519, 6932-852886

24670-23519

akounouk@yahoo.gr