Κωνσταντίνου Λουκάς του Βασιλείου (A.M. 114)

Καστοριά

6948-108843

24675-04055

[email protected]