Λέκκος Βασίλειος του Πέτρου (Α.Μ. 23)

Κολοκοτρώνη 16

Καστοριά

24670-29240, 6932-384051

24670-26241

vp.lekkos@gmail.com