Λαλάς Ιωάννης – Χρήστος του Παναγιώτη (Α.Μ. 149)

Ηρακλή Καραγεωργίου αρ. 1 - Άργος Ορεστικό

Καστοριά

2467042545 - 6974523393

g_lalas@hotmail.com