Λαουμτζής Αλέξανδρος του Γεωργίου (Α.Μ. 42)

Νταλίπη 1

Καστοριά

24670-23224

24670-23224

alexlaoumtzis@gmail.com