Μάρκου Άννα του Εμμανουήλ (A.M. 87)

Κολοκοτρώνη 16

Καστοριά

24670-28492, 6977-325564

ann.markou@yahoo.gr