Μοσχάκης Βασίλειος του Ιωάννη (A.M. 24)

Κολοκοτρώνη 18

Καστοριά

24670-24795, 6972-324522

vasilismosxakis@gmail.com