Μπάκαρη Χριστίνα του Ζήση (Α.Μ. 144)

Νταλίπη αρ. 1

Καστοριά

2467400227 - 6979576242

christinebakari@gmail.com