Μπαχτσιαβάνος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (A.M. 26)

11ης Νοεμβρίου 9

Καστοριά

24670-24526, 6977-544158

24670-24409

-