Νικολαΐδης Νικόλαος του Παναγιώτη (A.M. 138)

Μητροπόλεως 14

Καστοριά

24670-28112, 6989-656103

24670-28112

nikolaidisnikos90@gmail.com