Παπακωνσταντίνου Ελένη του Γεωργίου (A.M. 131)

Μητροπόλεως 16

Καστοριά

24670-21131, 6937-191448

epapakonou@gmail.com