Σέκιου Κική του Χρήστου (Α.Μ. 41)

11ης Νοεμβρίου 13

Καστοριά

24670-22643, 6974-815058

24670-22743

ksekiou@hotmail.com