Σέτκος Αθανάσιος του Θεόδωρου (Α.Μ. 14)

Αμύντα 1

Καστοριά