Σαββίδου Χαραλαμπία του Γαβριήλ (Α.Μ. 156)

Άργος Ορεστικό - Πληκαδίτη αρ. 2

Καστοριά