Στεργίου Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ. 145)

Αγίου Αθανασίου αρ. 3

Καστοριά

24670 24293 - 6976690689

24670 24293

vasilis.st7@gmail.com