Στεφανίδου Ζωή του Λεοντίου (Α.Μ. 48)

Μητροπόλεως 14

Καστοριά

24670-29198, 6945-995515

24670-29198

zoistefanidou@hotmail.com