Τέζιας Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ. 58)

Μ. Αλεξάνδρου 9

Καστοριά

24670-28141, 6944-122983

24670-28141

itezias@hotmail.com