Τραντόπουλος Κων/νος του Αθανασίου (Α.Μ. 81)

Μητροπόλεως 14

Καστοριά

24670-27972, 6944-866458

24670-27973

trantopoulos@otenet.gr