Τσίπου Χριστίνα του Απόστολου (Α.Μ. 59)

Στρ. Αρτη 15

Καστοριά

24670-26088, 6932-222674

24670-26088

xtsipou@gmail.com