Τσακλίδου Παπαηλία Σωτηρία του Αναστασίου (Α.Μ. 39)

Κολοκοτρώνη 4

Καστοριά

24670-23890, 6976-162044

24670-23890

tsaklidis@cyta.gr