Φωτιάδου Μαρία του Γεωργίου (Α.Μ. 84)

Λεωφ. Κύκνων 36

Καστοριά

24670-83202, 6934-078480

24670-83202

maria_fotiadis@windowslive.com