Χατζητιμοθέου Ιωσήφ-Λάζαρος του Ιωάννη (Α.Μ. 128)

Κολοκοτρώνη 4

Καστοριά

24674-00219, 6988-581395

iosif.chatz@gmail.com