Χατζητιμοθέου Ιωσήφ-Λάζαρος του Ιωάννη (Α.Μ. 128)

Πτολεμαίων αρ. 3

Καστοριά

2467400219, 6988581395

iosif.chatz@gmail.com