“Προσωρινή Αναστολή Δικαστηρίων Π.Ε. Καστοριάς από 23.10.2020 έως και 6.11.2020 – ΦΕΚ 4682_22.10.2020”

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 4682_22.10.2020 περί Επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 23.10.2020 έως και 6.11.2020.-

Το Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς

ΦΕΚ 4682_22.10.2020 Προσωρινής Αναστολής Δικαστηρίων Π.Ε. Καστοριάς