Καρβουνίδου Παρθένα του Νικολάου (Α.Μ. 129)

Κολοκοτρώνη 4Β

Καστοριά

24674-00219, 6974-529744

karvounidou@hotmail.com