Καρβουνίδου Παρθένα του Νικολάου (Α.Μ. 129)

Πτολεμαίων αρ. 3

Καστοριά

2467400219, 6974529744

parkarvounidou@gmail.com