Παγκουλίδου Γλυκερία του Πέτρου (A.M. 75)

11ης Νοεμβρίου και Αμύντα αρ. 2

Καστοριά

24670-23856, 6973-841131

24670-23856

g_pagoulidou@yahoo.gr