Σιαματά Μαρία του Ευθυμίου (Α.Μ. 104)

Αθανασίου Διάκου 2

Καστοριά

24670-81000, 6976-405186

24670-81000

msiamata@yahoo.gr